Info

       

        LEJ ET LAGERRUM REGLERÅBNINGSTIDER.....Adgang til rummet: Mandag til og med Søndag fra Kl. 06.00 til 23.00.


RYGNING..............Rygning samt åben ild er ikke tilladt i hallen.


KØRSEL................Kun tilladt direkte til eget rum og udkørsel skal ske straks efter aflæsning.


PARKERING...........Skal ske på P pladsen udenfor hallen.


GANGE OG VEJE.....I hallen skal holdes fri for gods og emballage.LAGERRUMMENE MÅ IKKE ANVENDES SOM VÆRKSTEDFØLGENDE EFFEKTER MÅ IKKE OPBEVARES I HALLEN UDEN SKRIFTLIG AFTALE MED UDLEJER:


MOTORCYKLER

KNALLERTER

BENZINDREVNE BILER OG MASKINER

BRÆNDBARE VÆSKER

MALERESTER & KEMISKE STOFFER

GASFLASKER

MADVARER & FODER

VÅBEN & AMMUNITION

Dit personlige lagerrum med egen nøgle!